Bez zaglądania w BIK pożyczki dają jedynie prywatne firmy. Każdy szanujący się bank sprawdza BIK przed udzieleniem kredytu. Ma to na celu zabezpieczenie się i sprawdzenie kredytobiorcy.