Czy możliwa jest wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego?
Jakie kary czy odsetki grożą za taką wcześniejsza spłatę?