Wyliczeniami zdolności kredytowej zwykle zajmują się profesjonalni analitycy pracujący w bankach. To na podstawie ich szacunków bank wydaje ostateczną decyzję, czy udzielić danej osobie kredytu, czy też nie. Kredyt hipoteczny, gotówkowy czy samochodowy – nie ma to większego znaczenia, jeśli kredytobiorca nie ma wystarczającej zdolności kredytowej, nie otrzyma kredytu.

Cóż, można również samodzielnie pokusić się o obliczenie własnej zdolności kredytowej, aby być przygotowanym na to, jaką opinię o naszej sytuacji finansowej może wydać w konsekwencji bank, w którym staramy się o kredyt na mieszkanie czy zupełnie inny cel. Nie potrzeba przy tym posiadać wybitnej wiedzy na temat finansów i bankowości, bowiem zdolność kredytową wyliczy dla nas kalkulator internetowy.

Kalkulator zdolności kredytowej poprosi nas o podanie wielu zmiennych, na podstawie których wylicza zdolność kredytową. Informacje te dotyczą przede wszystkim naszej sytuacji finansowej, uzyskiwanych dochodów w miesiącu, posiadanych zobowiązań z tytułu innych kredytów i pożyczek, jak również liczby osób w gospodarstwie domowy, pożądanego okresu spłacania kredytu i tak dalej. Podobne kryteria przy obliczaniu zdolności kredytowej klienta podczas starania się o kredyt hipoteczny, stosują w bankach analitycy.

Kalkulator obliczający online zdolność kredytową znajdziemy poniżej. Warto pokusić się o szybkie wyliczenie naszej zdolności do spłaty kredytu w pożądanej wysokości, aby wiedzieć, czy mamy jakiekolwiek szanse na otrzymanie kredytu na mieszkanie, czy też nie:Oczywiście powyższe wyniki to ogólne obliczenia.