Jakie koszty wiążą się z doradcą kredytowym podczas brania kredytu?
Czy oni ściągają później z nas jakieś należności dla siebie z tego tytułu?