Słyszałam niedawno, że gdy chcesz wziąć kredyt hipoteczny w Eurobanku, to jego przedstawiciele telefonują do Twojego pracodawcy w celu zrobienia krótkiej ankiety na temat opinii. Pytają o najdrobnbiejsze detale takie jak spóźnienia, czy pracownik był agresywny itd.
Czy to prawda?