Czy nieruchomość, która ma być zabezpieczeniem kredytu musi być wcześniej ubezpieczona przez właściciela czy taka konieczność następuje dopiero po zaciągnięciu kredytu?
Chodzi dokładnie o kredyt hipoteczny w Kredyt Bank