Jakie są opłaty dodatkowe i konsekwencje wynikające z opóźnień w spłacie kredytu? Chodzi dokładnie o
Credit Agricole i kredyt u nich zaciągany.