Jakimi zasadami kieruje się Credit agricole przy ustalaniu ilości punktów przy kredycie, którego zabezpieczeniem ma być nieruchomość?